Adobe Photoshop CS6 update

Adobe Photoshop CS6 update dành cho Windows

Bản vá miễn phí cho những người đã cài đặt Photoshop

Photoshop là bộ công cụ chỉnh sửa hình ảnh hàng đầu trong nhiều năm. Nếu bạn quan tâm đến việc kiểm tra một số các phiên bản cũ hơn Photoshop tại sao không kiểm tra giới thiệu của chúng tôi để Photoshop 7,0 , Photoshop CS5Photoshop CS6 bài viết.

Bản cập nhật Adobe Photoshop CS6 là bản vá miễn phí chính thức cập nhật phần mềm chỉnh sửa ảnh nổi tiếng lên phiên bản 13.0.1.1, cũng như sửa một số lỗi. Xin lưu ý rằng bạn phải có Photoshop cài đặt để chạy bản cập nhật này (và phiên bản chính xác) - nếu bạn không có chương trình được cài đặt thì điều này là vô dụng .

Xem mô tả đầy đủ

ƯU ĐIỂM

  • Miễn phí
  • Dễ dàng để cài đặt

NHƯỢC ĐIỂM

  • Không thêm nhiều chức năng

Không tồi
6

Photoshop là bộ công cụ chỉnh sửa hình ảnh hàng đầu trong nhiều năm. Nếu bạn quan tâm đến việc kiểm tra một số các phiên bản cũ hơn Photoshop tại sao không kiểm tra giới thiệu của chúng tôi để Photoshop 7,0 , Photoshop CS5Photoshop CS6 bài viết.

Bản cập nhật Adobe Photoshop CS6 là bản vá miễn phí chính thức cập nhật phần mềm chỉnh sửa ảnh nổi tiếng lên phiên bản 13.0.1.1, cũng như sửa một số lỗi. Xin lưu ý rằng bạn phải có Photoshop cài đặt để chạy bản cập nhật này (và phiên bản chính xác) - nếu bạn không có chương trình được cài đặt thì điều này là vô dụng .

Sửa lỗi bảo mật

Bản vá này giải quyết các vấn đề khác nhau và các lỗi đã biết có ảnh hưởng đến Adobe Photoshop CS6. Ngoài việc cải thiện sự ổn định của chương trình , bản cập nhật sửa một số lỗi bảo mật và cải thiện cách thức các công cụ hoạt động. Điều này bao gồm các chức năng 3D, đồ thị và bản vẽ.

Tải xuống miễn phí cho những người đã sử dụng Photoshop

Bản vá này miễn phí và có thể được cài đặt trực tiếp từ trang web của Adobe bằng cách tải xuống chương trình và sau đó giải nén các tệp.

Cập nhật hữu ích

Cập nhật Adobe Photoshop CS6 không mang lại bất cứ điều gì mới trong chính nó, nhưng cho phép các chương trình chỉnh sửa ảnh để chạy mà không dừng đột ngột .

Được tải nhiều nhất Nhiếp ảnh cho windows

Adobe Photoshop CS6 update

Tải xuống

Adobe Photoshop CS6 update 13.0.6

Đánh giá của người dùng về Adobe Photoshop CS6 update

Được tài trợ×